top of page

Tastarustå B7

Tastarustå B7 blir det andre prosjektet i Stavanger med Etablererboliger.

Her er det planlagt 56 boenheter fordelt mellom 30 familieboliger i rekke og 26 blokkleiligheter i lavblokker på to og tre etasjer. Boligene befinner seg sentralt på Tastarustå med nærhet til både skoler og barnehager.

c01_03.jpg
c03-03.jpg

Tastarustå B7

 

Tastarustå B7 ligger i en sørvendt skråning med utsikt til Stokkavatnet i sør, nærhet til Tasta kommunedelssenter i sør-vest og med direkte kobling til grøntdrag og kvartalslekeplass i nord. Omgiv­elsene i Tastarustå er preget av rekkehus, lav blokkbebyggelse og en mindre del eneboliger. I tillegg har området en stor variasjon i uterom; her finnes blant annet en ny, stor skatepark, parkdrag, skolegårder og kvartalslekeplasser. Utsikten er viktig fra øvre nivå av Tastarustå og skal bevares. Bebyggelsen i delfeltet planlegges ligge lavt, integrert i terrenget, samtidig som utsikt og sol i varetas.

Området er planlagt for å legge til rette for alle, barn, unge, voksne og eldre. Adkomstvei til området er fra sør der delfeltet har et felles parkeringsanlegg under lavblokkene. Gjesteparkering og renovasjon ligger sør fra p-kjeller og en HC-parkering ligger på oppsiden av boligblokkene. Trapp og heiser leder opp til fellesområder med gatetun og vei som slynger seg videre opp i terrenget mellom rekkehusene. All parkering foregår i p-kjeller for beboerne.

Feltets utearealer er et stort sammenhengende grønt område med ulike rom og opplevelser i flere nivåer i terrenget. Livet mellom husene foregår på de gående og syklendes premisser og Tastarustå delfelt B7 er et barnevennlig område der biltrafikken nedprioriteres. Dette er et boligfelt som bidrar til sosialt samvær men samtidig sikrer private terrasser i boligen. Boligom­rådet preges av grønne fellesområder, private skjermete og solrike terrasser i sør og romslige inngangspartier med kveldssol sommerstid. Det grønne parkdraget fra kvartalslekeplass til ad­komstveien åpner for utsikt og luft samtidig som det binder delområdene i feltet sammen.​

Gjennomføringen av dette prosjektet vil etter planen starte så snart ny tildelingskriterier og rettningslinjer for etablererboligordningen er vedtatt. Du kan lese mer om denne prosessen her.

Om prosjektet

Snakk med oss om Tastarustå B7

Rolf2.png

Rolf Robert Ness
Prosjektleder

Kristine.png

Kristine Kristiansen
Prosjektmedarbeider

Jan-Erik.png

Jan Erik Waage
Prosjektmedarbeider

Sindre2.png

Sindre André Ånderå
Økonomi- og administrasjonskonsulent

Snakk med oss

Nabolaget

Nabolaget

Sentralt på Tasta finner vi etablererboligfeltet Tastarustå B7. Med kort vei til Tasta bydelssentrum og midt imellom Vardeneset idrettspark og Stokkavatnet friområde er det gode muligheter for å trives.

Det er flere flotte friområder på Tasta, vi har Stokkavatnet, Tastaveden og Tastavarden. Ved Stokkavatnet finner vi Mississippiskogen som er et flott område for barnefamilier, her finnes grillmuligheter og det er en fin plass å bade. Litt videre rundt Stokkavatnet finner vi Dyrsnes natursenter, her kan du gå tur, leie kano, låne grill eller slappe av i gresset.

Det er også to flotte badeplasser i Tasta bydel, på Dusavikstraen kan du bade i sjøvann mens om du foretrekker ferskvann kan badeplassen nedenfor Mississippibekken ved Stokkavatnet være stedet for deg.​ Liker du bedre å bade innendørs kan du besøke Tastahallen som du finner like ved Tastaveden og Byfjord skole.

Snaue 200meter vest for boligene finner vi barneskolen Tasta skole, mens ungdomsskolen Tastarustå skole ligger mot nord-øst snaut 400meter fra feltet. Det er også flere barnehager i nærheten av boligene, innenfor en radius på 700meter finner vi tre barnehager, dette er Tastarustå, Tastavarden og Triade barnehage.

Vardeneset Idrettspark finner vi snaue 300meter nord for feltet og består av blant annet Norges største skatepark, innendørs squashbaner og seks fotballbaner. Ved Tastarustå skole finnes basketballbane, fotballbane og –binge, sandvolleyballbaner, friidrettsbane og en mini-skatepark med betongramper. I tillegg finnes idrettshaller som Tastarustå idrettshall og Tastavarden fjellhall ikke langt ifra boligene.

Fra Tastarustå B7 er det også gode transportforbindelser, både for deg som foretrekker bilen, kollektivtransport, sykkelen eller om du trives best til fots. Hovedsykkelruten Tastaruta passerer ikke langt fra boligene og via denne kommer du deg til Stavanger sentrum på i underkant av ti minutter i moderat tempo. 

Foretrekker du å reise kollektivt er det 500meter til busstoppet hvor bussen både mot Stavanger sentrum og mot Vardeneset passerer inntil åtte ganger i timen. På E39 ikke langt fra boligene er det også mulig å hoppe på flere ekspressbusser på vei nordover til både Haugesund og Bergen. 

På andre siden av Tastavarden ligger selvbyggerfeltet Tastarustå B1, feltene er knyttet sammen med en gangsti over haugen. 

Ønsker du å gjøre deg bedre kjent i kommunedelen har Stavanger kommune i samarbeid med Stavanger turistforening laget 52 hverdagsturer gjennom kommunedelene i Stavanger. Du kan for eksempel gå Vardenesturen eller Tastaturen som passerer i nærheten. 

bottom of page